Browse Our Dictionary
E

extramarital sex

ཟུར་མཛའི་ལུས་འབྲེལ། = གཉེན་སྒྲིག་ཟིན་པའི་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་ལས་གཞན་པའི་སྐྱེ་བོ་དང་འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ།