Browse Our Dictionary
E

extravagant

དགོས་མེད་འགྲོ་གྲོན། བག་མེད་ལོངས་སྤྱོད། = ཚོད་འཛིན་མེད་པར་དགོས་མཁོ་ལས་ལྷག་པའི་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་བ་དང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པ།