Browse Our Dictionary
E

eye chart

མིག་བརྟག་གྱང་སྦྱར།= སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གི་མིག་དབང་ནུས་པ་བརྟག་པར་བྱེད་ཆེད་དུ་སྤྱོད་པའི་ཡི་གེའི་གཟུགས་ཆུང་རིམ་ནས་བསྒྲིགས་པའི་གྱང་སྦྱར་ཞིག