Browse Our Dictionary
F

fair market value

ཁྲོམ་རའི་འོས་འཚམས་རིན་ཐང་། =གུ་ཡངས་ཁྲོམ་རའི་ཐོག་ཚོང་སྒྱུར་བྱ་རྒྱུའི་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་རིན་གོང་།