Browse Our Dictionary
F

faith school

ཆོས་སྡེ་སློབ་གྲྭ། = ཆོས་ལུགས་གང་ཞིག་གི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་བྱིས་པ་ཚོར་ཆོས་ལུགས་དེ་གའི་མཐུན་སྦྱོར་རོགས་རམ་འོག་ཡོད་པའི་སློབ་ཁང་།