Browse Our Dictionary
F

fake

རྫུས་མ། ངོ་འདྲ། = མགོ་སྐོར་བསླུ་བྲིད་གཏོང་ཆེད་དུ་རིན་ཐང་ཅན་གྱི་དངོས་པོའམ། ཡང་ན་ངོ་མ་དང་འདྲ་བོ་བཟོས་པའི་དངོས་པོ་ཞིག