Browse Our Dictionary
F

family tree

མི་རྒྱུད་སྡོང་འགྲེམས། མི་རྒྱུད་སྡོང་པོ། = དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་ནང་རང་ཁྱིམ་དང་ཁྱིམ་ཚང་འདྲ་མིན་གཞན་དབར་འབྲེལ་ལམ་ཇི་བྱུང་གིས་མཚོན། གཉེན་སྒྲིག་གི་ཟླ་དུས་ཚེས་གྲངས་དང༌། སྐྱེས་ཚེས། འཆི་ཚེས་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་འཁོད་པའི་རེའུ་མིག