Browse Our Dictionary
F

feasible

༡། ལག་བསྟར་རུང་བ། ལག་བསྟར་རུང་བའི། = ལག་བསྟར་ཐུབ་པའམ་གྲུབ་འབྲས་སྨིན་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཞིག ༢། རུང་བ། སྲིད་པ། = རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ཡིད་ཆེས་དང་ཁས་ལེན་རུང་བ་ཞིག