Browse Our Dictionary
F

fee

ཡོན། དོད། = ཁྱད་ལས་པའི་དྲུང་ནས་ཕྱག་རོགས་དང་སློབ་སྟོན་ཞུས་པའི་ལན་དུ་འབུལ་རྒྱུའི་ཞབས་གླའམ། ཡང་ན་སྒྲིག་འཛུགས་དང་དེའི་བྱེད་སྒོར་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་སླད་དུ་ཕུལ་བའི་དངུལ་འབབ།