Browse Our Dictionary
F

fennel

སོམ། = སྔོ་འདི་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ཕྱེད་ལྷག་ཙམ་དང་རྩ་བ་གཅིག་ནས་སྡོང་པོ་ཁ་ཤས་སྐྱེས་ཤིང་ལོ་མ་སིབ་པ་མང༌། རྐང་ཡུ་རེ་རེའི་སྟེང་དུ་མེ་ཏོག་གདུགས་དབྱིབས་ལྟར་འཆར་བ། འབྲས་བུ་ཆུང་ངུ་དྲི་བཟང་བ། རྒྱ་གར་དུ་ཁ་ཟས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཁ་ཡི་དྲི་ངན་དག་པའི་ཆེད་སྤྱོད་དོ།