Browse Our Dictionary
F

festivity

དུས་སྟོན་གྱི་སྣང་བ། = དམིགས་བསལ་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་བྱེད་སྐབས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་གཞན་དང་ལྷན་དུ་གསོལ་སྟོན་གྱི་བྱེད་སྒོ་ཡང་ཡོད་པ་ཞིག