Browse Our Dictionary
F

fiction

བཅོས་སྒྲུང་། རྟོག་སྒྲུང་། = མི་སྣ་དང་བྱུང་བ་སོགས་རྩོམ་པ་པོའི་བློའི་འཆར་སྣང་ལྟར་བསྐྲུན་ཏེ་བྲིས་པའི་དེབ་དང་བརྩམས་ཆོས།