Browse Our Dictionary
F

FIFA

རྒྱལ་སྤྱི་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོའི་མཐུན་ཚོགས། ཕི་ཕཱ། = འཛམ་གླིང་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོའི་འགྲན་བསྡུར་ཆེན་མོ་གོ་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་ཞིག་སྟེ། རྒྱལ་ཡོངས་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོའི་མཐུན་ཚོགས་ཞེས་པའི་བསྡུས་མིང་།