Browse Our Dictionary
F

filler

སྐོང་བྱེད། = ཚགས་པར་རམ་དུས་དེབ་ནང་གི་སྟོང་ཆ་ལྷག་མ་འགེང་པར་བྱེད་པའི་རི་མོའམ་ཡིག་རིགས་ཐུང་ངུ་ཞིག་གམ། ཡང་ན། བརྙན་འཕྲིན་ནམ་རླུང་འཕྲིན་རྒྱང་སྲིང་ནང་གི་དུས་ཚོད་འཕར་མའི་ཁ་སྐོང་བར་བྱེད་པའི་རོལ་དབྱངས་སམ་གཏམ་གླེང་ཐུང་ངུ་ཞིག