Browse Our Dictionary
F

filmography

གློག་བརྙན་རྣམ་གྲངས། = རྩོམ་གཞི་གཅིག་གམ། འཁྲབ་ཁྲིད་པ་གཅིག ཡང་ན་འཁྲབ་སྟོན་པ་གཅིག་རང་གིས་བསྐྲུན་པའི་གློག་བརྙན་གྱི་ཐོ་གཞུང་།