Browse Our Dictionary
F

financial plan

དངུལ་རྩིས་འཆར་འགོད། =སྒྲིག་འཛུགས་སམ་སྒེར་ཞིག་གིས་རང་གི་ཡོང་འབབ་དང་འགྲོ་སོང་གི་སྟངས་འཛིན་ཆེད་བཟོས་པའི་འཆར་གཞི།