Browse Our Dictionary
F

firebrand

༡། ཟིང་ཆ་སློང་མཁན། = སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུས་ཟིང་སོགས་ལ་རྒྱུད་སྐུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་དྲག་པོའི་གཤིས་ཀ་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བོ་ཞིག ༢། དཔལ་འབར། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་སྒྲོན་མེའམ་ལག་ཆའི་ཚུལ་དུ་འཁྱེར་བའི་ཤིང་དུམ་ཞིག