Browse Our Dictionary
F

first come first serve

སྔ་འབྱོར་སྔ་ཐོབ། = ལས་དོན་གང་ཞིག་དང་འབྲེལ་བའི་འཚང་སྙན་སོགས་འབྱོར་སྔ་རྗེས་གོ་རིམ་བཞིན་གོ་སྐབས་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་དོན།