Browse Our Dictionary
F

fixation

རྟོད་སྦྱོར། = རྫས་སྦྱོར་རིག་པའི་ནང་ཐ་སྙད་འདིའི་གོ་དོན་ནི། རླུང་ཁམས་ཀྱི་ཟེ་རླུང་རྡུལ་ཕྲན་དེ་བེད་སྤྱོད་འོས་པའི་འདུས་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོར་སྒྱུར་བའི་རིམ་པ་ལ་ཟེར།