Browse Our Dictionary
F

fixture

༡། རྩེད་འགྲན་གཏན་འབེབས་རེའུ་མིག = དུས་ཚེས་ངེས་གཏན་ཞིག་ལ་གནས་ཤིིག་ཏུ་ཁྲིད་དེ་རྩེད་རིགས་ལས་རིམ་གོ་སྒྲིག་བྱེད་ཚུལ། ༢། གཏན་སྦྱར་ཡོ་ཆས། = འགྲུལ་འཁོར་རམ་ཁང་བརྩེགས་ནང་ལོགས་སུ་སྦྱར་བའི་འཛིན་ཆས་སམ་མཁོ་བྱད་ཀྱི་ལེ་ལག