Browse Our Dictionary
F

flax

ཟར་མའི་སྡོང་པོ། = ལོ་མ་ལྗང་སྐྱ་ཆུང་ལ་སིབ་པ་གྱེན་ཕྱོགས་སུ་རེས་མོས་ཀྱིས་སྐྱེ་བ། མེ་ཏོག་སྔོན་པོ། འབྲས་བུ་ལས་སྣུམ་དང་སྡོང་པོ་ལས་རས་ཆའི་རྒྱུ་འབྱུང་བ་ཡིན།