Browse Our Dictionary
F

floating voter

pol བར་ལྡིང་འོས་འཕེན་པ། = འོས་བསྡུའི་སྐབས་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་གཅིག་རང་ཞིག་ལ་རྒྱུན་དུ་འོས་ཤོག་མི་འཕེན་པར་བྱེད་པའི་གང་ཟག