Browse Our Dictionary
F

flood relief

ཆུ་རུད་སྐྱོབ་གསོ། = ཆུ་ལོག་གིས་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་བའི་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་སེལ་ཆེད་དུ་གནང་བའི་ཟས་གོས་གནས་མལ་སོགས་དགོས་མཁོའི་རོགས་སྐྱོར།