Browse Our Dictionary
F

folic acid

ཕོ་ལིཀ་སྐྱུར་རྫས། = ལུས་པོས་ཁྲག་ཕུང་དམར་པོ་སྐྱེད་འཕེལ་བྱེད་པར་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་མཆིན་པ་དང་། རྩི་ཤིང་གི་ལོ་མ་ནས་བྱུང་བའི་བཅུད་སྨན་ཞིག