Browse Our Dictionary
F

footpeg

རྐང་རྟེན། = ཞོན་མཁན་ནམ་འགྲུལ་པའི་རྐང་པ་འཇོག་སའི་སྦག་སྦག་གི་གཞོགས་གཉིས་ཀར་ཡོད་པའི་ལྕགས་རིགས་འགྱིག་གཡོགས་པ་ཞིག