Browse Our Dictionary
F

formaldehyde

མི་ཐིལ་ཡང་འགྱུར། = དྲི་ངད་རྫས་རླུང༌། རྫས་འདི་རུས་སྲུངས་འགོག་ཐབས་དང༌། གཉན་འཇོམས། སྦྱར་སྤེལ་དང་ཚོས་སོགས་བཟོ་རྒྱུར་བེད་སྤྱོད་བྱེད།