Browse Our Dictionary
F

four five one

བཞི་ལྔ་གཅིག་གི་བཀོད་སྒྲིག = རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོའི་གྲུབ་ཆའི་ནང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མི་བཞི་དང་། ཐང་དཀྱིལ་རྩེད་འགྲན་པ་ལྔ། མདུན་རྒྱུག་གཅིག་བཅས་ཁྱོན་རྩེད་འགྲན་པ་བཅུ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག