Browse Our Dictionary
F

four four two

བཞི་བཞི་གཉིས་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག = རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོའི་གྲུབ་ཆའི་ནང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མི་བཞི་དང་། ཐང་དཀྱིལ་རྩེད་འགྲན་པ་བཞི། མདུན་རྒྱུག་གཉིས་བཅས་ཁྱོན་རྩེད་འགྲན་པ་བཅུ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག