Browse Our Dictionary
F

freegan

ཟས་ལྷག་བསྡུ་སྦྱིན་པ། = ཟ་ཁང་དང་སྣ་འཛོམས་ཚོང་ཁང་སོགས་ཀྱི་ཟས་ལྷག་བསྡུས་ནས་རང་གིས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའམ། དེ་དག་དགོས་མཁོ་ཅན་ལ་སྤྲོད་མཁན་ཞིག