Browse Our Dictionary
F

freeganism

ལྷག་གཟན་བསྡུ་སྦྱིན། = ཟ་ཁང་དང་སྣ་འཛོམས་ཚོང་ཁང་སོགས་ཀྱི་ཟས་ལྷག་བསྡུས་ནས་རང་གིས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའམ། དེ་དག་དགོས་མཁོ་ཅན་ལ་སྤྲོད་པའི་ལམ་ལུགས་ཤིག