Browse Our Dictionary
F

frequency modulation

ཟློས་ཕྱོད་སྙོམ་སྒྲིག = ནང་འཇུག་བརྡ་རྟགས་ལ་བསྟུན་ནས་འཁྱེར་རླབས་ཀྱིས་ཟློས་ཕྱོད་འཕེལ་འགྲིབ་ལ་འཕོ་འགྱུར་བཏང་སྟེ་གསང་ཨང་སྦྱོར་སྒྲིག་བྱེད་ཐབས་ཤིག