Browse Our Dictionary
F

frustum of cone

སྙུང་གཟུགས་བཅད་མ། = སྙུང་གཟུགས་ཤིག་གི་མའམ་གཞི་དང་། དེའི་རྐེད་མཚམས་གང་ཞིག་ལ་མཉམ་འགྲོ་ངོས་སྙོམས་ཡིན་པའི་མཚམས་ནས་འཕྲེད་དུ་བཅད་པའི་ཆ་ཤས་གཅིག་ནི་སྙུང་གཟུགས་དང་ཆ་ཤས་གཞན་དེ་ལ་ཟེར།