Browse Our Dictionary
F

fuel

བུད་རྫས། = ནུས་པ་དང་ཚ་དྲོད་མཁོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་རྒྱུ་རྫས་གང་རུང་སྟེ། དཔེར་ན། རྡོ་སྣུམ་གར་མ་དང་། རྡོ་སོལ། རང་བྱུང་རླངས་རྫས། ཡུ་རེ་ནི་ཡམ། སྐྱེ་དངོས་ཕུང་པོ། ཡང་རླུང་ལྟ་བུའོ།