Browse Our Dictionary
G

gamer

༡། བརྙན་རྩེད་ལ་དགའ་མཁན། = ཀམ་པུ་ཊར་ནང་དྲ་བརྙན་རྩེད་མོར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ། ༢། རྩེད་མོར་དགའ་མཁན། = རྩེད་འགྲན་པ་གང་ཞིག་རྩེད་རིགས་ལ་དགའ་ཞེན་དང་། འབད་བརྩོན་ཆེན་པོ་བྱེད་མཁན་ཞིག