Browse Our Dictionary
G

gas law

རླངས་གཟུགས་ཀྱི་ངེས་སྲོལ། = རླངས་གཟུགས་ཀྱི་ཕྱིའི་སྤྱོད་ཚུལ་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་གྱི་ངེས་སྲོལ་ཞིག དཔེར་ན། བོ་ལེའི་ཡི་ངེས་སྲོལ་དང་ཅཱལ་སེའི་ངེས་སྲོལ་ལྟ་བུ།