Browse Our Dictionary
G

general election

འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ། = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ནང་དུས་མཚམས་སོ་སོར་ཡོངས་ཁྱབ་འོས་ཤོག་འཕངས་ཏེ་འཐུས་མི་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་པའི་ལས་རིམ།