Browse Our Dictionary
G

gigolo

ཟུར་ཕོ། = བུད་མེད་ལོ་རྒན་དང་འབྱོར་ལྡན་མ་དག་ལ་འདོད་པ་སྤྱོད་རོགས་དང་། ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་ནས་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་དངུལ་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་བའི་སྐྱེལ་པ།