Browse Our Dictionary
G

gland

རྨེན་བུ། = རྩི་ཤིང་དང་སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་པོའི་ནང་དགོས་པ་འདྲ་མིན་ཆེད། གཤེར་རྫས་སྣ་ཚོགས་འདོན་སྤེལ་བྱེད་པའི་གཟུགས་ཤིག