Browse Our Dictionary
G

governing body

འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས། = སྒྲིག་འཛུགས་གང་ཞིག་གི་འཛིན་སྐྱོང་དང་ལས་དོན་སོགས་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་གཟིགས་རྟོག་དང་ལམ་སྟོན་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་མི་དུ་མ་ལས་འདུས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག