Browse Our Dictionary
G

groupware

མཉམ་སྤྱོད་མཉེན་ཆས། = ཕན་ཚུན་འབྲེལ་མཐུད་བྱས་པའི་ཀམ་པུ་ཊར་མང་པོ་ཞིག་གིས་མཉམ་རུབ་མཉམ་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུར་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་མཉེན་ཆས།