Browse Our Dictionary
G

guitar

གྷི་ཊར། = རྒྱུན་ལྡན་ཤིང་ལས་བཟོས་པའི་རྒྱུད་སྐུད་དྲུག་དང་ལྡན་ཞིང་མཇིང་པ་རིང་ལ། སེན་ཏིའམ་མཛུབ་མོས་དཀྲོལ་བར་བྱེད་པའི་རོལ་ཆ་ཞིག