Browse Our Dictionary
G

gym instructor

རྩལ་སྦྱོང་སློབ་སྟོན་པ། = རྩལ་སྦྱོང་ཁང་གི་རྩེད་ཆས་ཁག་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་དང་། ལུས་ཀྱི་ཤུགས་རྩལ་སྦྱོང་མི་རྣམས་ལ་ལམ་སྟོན་བྱ་རྒྱུར་སྦྱོང་བརྡར་ཐོན་པའི་གང་ཟག