Browse Our Dictionary
G

gymnastics

རྩལ་སྦྱོང་། = ལུས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་དང་མཉེན་ལྕུག་གོང་འཕེལ་གཏོང་བའི་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའི་ལུས་རྩལ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩེད་མོའི་རིགས་ཤིག