Browse Our Dictionary
H

haemophillia

ཁྲག་འགོག་ཤོར་ནད། = ལུས་ལ་རྨ་ཁ་ཁྲག་རལ་བྱུང་སྐབས་ཁྲག་ལིང་གིས་རྨ་ཁ་འགོག་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་རིགས་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་སྐྱོན་ནད།