Browse Our Dictionary
H

hate crime

སྡང་ཟུག་ནག་ཉེས། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་ཆོས་ལུགས་དང་མི་རིགས་སམ། ཉེ་དགའ་ཕྱོགས་ལྷུང་དང་། བཟོད་སྒོམ་མི་ཐུབ་པའི་བསམ་པ་སོགས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་སློང་བ་ལས་བྱུང་བའི་ནག་ཉེས།