Browse Our Dictionary
H

haze filter

སྨུག་ཚགས། ཁུག་སྣ་ཚགས་ཤེལ། = བརྙན་པར་ལེན་སྐབས་བརྙན་ཤེལ་ནང་བར་སྣང་གི་ཐལ་རྡུལ་དང་དུད་རླངས་རིགས་འགོག་ཅིང་སྨུག་ཕྱིའི་འོད་མེད་པར་བཟོ་བའི་ཚགས་སྤྱད།