Browse Our Dictionary
H

heart-lung machine

གློ་སྙིང་འཕྲུལ་ཆས། = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ལ་གཤག་བཅོས་བྱེད་སྐབས་གཟུགས་པོར་སྲོག་འཛིན་རླུང་དང་ཁྲག་རྒྱུག་ཏུ་འཇུག་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག