Browse Our Dictionary
H

hemorrhagic fever

ཁྲག་ཤོར་ཚད་ནད། = ནད་རྟགས་སུ་ལུས་པོའི་ནང་གི་ཁྲག་རྩ་རྡོལ་བ་དང་། ཚ་བ་རྒྱས་པ། ཁྲག་ཤེད་དམའ་བ་སོགས་འབྱུང་བའི་དུག་སྲིན་གྱིས་སྐྲུན་པའི་ནད་རིགས་སྡེ་ཚན་ཞིག་གི་སྤྱི་མིང་།