Browse Our Dictionary
H

high definition

གསལ་ཆ་མཐོ་པོ། = གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྲིན་ནང་གཟུགས་བརྙན་དུ་མ་སྣང་བ་སོ་སོར་གསལ་བའི་ཆ་དང་། རླུང་འཕྲིན་ནང་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་སྐད་སོ་སོར་ཐོས་པའི་གསལ་ཆ་དོད་པོའམ་མཐོ་པོ།