Browse Our Dictionary
H

hijack

བཙན་ཁྲིད་བྱེད་པ། = དམིགས་བསལ་དྲག་པོའི་ཐབས་ལམ་སྤྱོད་དེ། འགྲུལ་བཞུད་སྐབས་གནམ་གྲུ་དང་འགྲུལ་འཁོར་གཞན་སོགས་ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་འཛིན་བཟུང་ངམ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ།